قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج و متقاضی ‏انتقال به داخل کشور

قابل توجه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج و متقاضی ‏انتقال به داخل کشور

کلیه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج که درخواست انتقال خود را در سامانه انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج به داخل کشور، تا قبل از تاریخ 13995/9/15، ثبت نموده باشند حداکثر تا دو هفته پس از اعلام نتایج آزمون های دیپلم مجدد یا ترمیم معدل در سال 1399، فرصت دارند تا نسبت به ارائه و بارگزاری مدارک جدید در سامانه انتقال اقدام نمایند.

عملیاتی سازی پروژه "برنامه ريزي، تمهيد راهبري و پايش نيل به مرجعيت علمي در علوم پزشكي كشور" در دستور کار قرار دارد
در راستای پیگیری بحث مرجعیت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی عنوان شد:

عملیاتی سازی پروژه "برنامه ريزي، تمهيد راهبري و پايش نيل به مرجعيت علمي در علوم پزشكي كشور" در دستور کار قرار دارد

جلسه مرجعیت علمی ستاد وزارت بهداشت با دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت ،دکتر شهرام یزدانی معاون محترم پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی به همراه مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش و مسئولین بسته های مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی به صورت مجازی برگزار شد.

 نشست صمیمانه مجازی معاون آموزشی و مدیران حوزه آموزش وزارت بهداشت با دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
در آستانه روز دانشجو برگزار شد:

نشست صمیمانه مجازی معاون آموزشی و مدیران حوزه آموزش وزارت بهداشت با دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

در این نشست مجازی که با حضور دکتر حق دوست ،مدیران حوزه آموزشی وزارت بهداشت و دبیر کارگروه آموزش و پژوهش شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کشور برگزار شد دانشجویان سوالات خود را مطرح نموده و نماینده ایشان در شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی، مطالبات ایشان را پیگیری کرد.

پیشنهاد انجام 200 ساعت فعالیت اجتماعی زیر نظر استاد مشاور و راهنما بجای ارائه پایان نامه پژوهشی
در جلسه کارگروه پاسخگویی اجتماعی معاونت آموزشی مطرح شد:

پیشنهاد انجام 200 ساعت فعالیت اجتماعی زیر نظر استاد مشاور و راهنما بجای ارائه پایان نامه پژوهشی

در این جلسه دکتر حق‌دوست با تاکید بر تغییر ماهیت پایان‌نامه‌های دانشجویی اظهارداشت طبق هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت تحقیقات و فناوری و شورای عالی برنامه‌ریزی مقرر شده است در صورت تمایل دانشگاه‌ها، پایان نامه ها از حالت پژوهشی خارج شود و دانشجویان می توانند به جای ارائه پایان نامه، مدت ۲۰۰ ساعت زیر نظر اساتید مشاور و راهنما، فعالیت جایگزین انجام بدهند، که با این تمهید می توان صدها دانشجوی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را به سمت کارهای عام المنفعه، خیریه و پاسخگویی اجتماعی هدایت نمود.