ادغام رتبه بندی های آموزشی ،علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال ۱۴۰۰
معاون آموزشی وزارت بهداشت در جلسه پاسخگویی اجتماعی مطرح کرد:

ادغام رتبه بندی های آموزشی ،علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال ۱۴۰۰

معاون آموزشی وزارت بهداشت با حضور در جلسه پاسخگویی اجتماعی اعلام کرد طبق توافقات بعمل آمده فی مابین معاونت آموزشی ،معاونت دانشجویی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از سال ۱۴۰۰ رتبه بندی های آموزشی ، علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی در هم ادغام خواهند شد و همچنان محورهای شش گانه مرجعیت، همگرایی، پاسخگویی، آمایش سرزمینی، بین المللی سازی و مفهوم خردورزی و حکمت، محورهای اصلی این رتبه بندی خواهند بود.

دومین جلسه وبیناری روش های توانمند سازی دانشجویان ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه های منتخب علوم پزشکی برگزار شد

دومین جلسه وبیناری روش های توانمند سازی دانشجویان ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه های منتخب علوم پزشکی برگزار شد

دومین جلسه وبیناری با عنوان " هوش هیجانی، مهارت کلیدی توانمند سازی " با شرکت 36 عضو هیأت علمی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط کمیسیون رهیافت همگرایی برنامه ریزی و اجرا گردید.

نتایج کمیسیون «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» دانشگاههای علوم پزشکی نیمه دوم دی ماه اعلام خواهد شد

نتایج کمیسیون «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» دانشگاههای علوم پزشکی نیمه دوم دی ماه اعلام خواهد شد

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اعلام نتیجه کمیسیون «نقل و انتقال دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر» در نیمه دوم دی ماه سالجاری خبر داد.

مرکز آموزش مهارت های بالینی در پژوهشکده فناوری های پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد
با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاون آموزشی وزارت بهداشت:

مرکز آموزش مهارت های بالینی در پژوهشکده فناوری های پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شد

با حضور آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و آقای دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیران ارشد این دانشگاه ،مرکز آموزش مهارت های بالینی در پژوهشکده فناوری ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح گردید.

 پاسخگویی و شفافیت از مصادیق بارز توسعه یافتگی و سلامت معنوی به شمار می رود
معاون آموزشی وزارت بهداشت در جلسه کارگروه سلامت معنوی در آموزش علوم پزشکی مطرح کرد:

پاسخگویی و شفافیت از مصادیق بارز توسعه یافتگی و سلامت معنوی به شمار می رود

جلسه کارگروه سلامت معنوی با محوریت نقش سلامت معنوی در آموزش علوم پزشکی با حضور دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت و مدعوین از دانشگاه ها و فرهنگستان علوم پزشکی ،در تاریخ 16 آذر ماه همزمان با روز دانشجو در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت نسبت به ارائه اطلاعات غیر واقعی در فرآیندهای انتقال دانشجو به داخل کشور و اعطای تسهیلات به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور هشدار داد

معاونت آموزشی وزارت بهداشت نسبت به ارائه اطلاعات غیر واقعی در فرآیندهای انتقال دانشجو به داخل کشور و اعطای تسهیلات به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور هشدار داد

معاونت آموزشی وزارت بهداشت نسبت به ارائه اطلاعات غیر واقعی در فرآیندهای انتقال دانشجو به داخل کشور و اعطای تسهیلات و خدمات آموزشی به متقاضیان تحصیل در خارج از کشور هشدار داد.