طبق بیانیه گام دوم انقلاب و بر اساس اسناد بالادستی سه فرآیند مرجعیت،رهیافت همگرایی و ماموریت گرایی باید در دانشگاهها پیاده شود
پیام معاون آموزشی وزارت بهداشت به پنجمین کنگره سلامت مردان :

طبق بیانیه گام دوم انقلاب و بر اساس اسناد بالادستی سه فرآیند مرجعیت،رهیافت همگرایی و ماموریت گرایی باید در دانشگاهها پیاده شود

دکتر حق دوست اظهارداشت طبق بیانیه گام دوم انقلاب و بر اساس اسناد بالادستی، ایران کشوری است آرمان‌ خواه که به سمت اهداف بسیار بزرگی در حرکت است و بر همین اساس در وزارت بهداشت طبق تحقیقات عمیق در مستندات بالادستی، ساختار مفهومی شش بعدی شناسایی شده که برای ایجاد آن باید سه فرایند مرجعیت ،رهیافت همگرایی و ماموریت گرایی در دانشگاه انجام شود تا این منشور شش وجهی شکل بگیرد.

لازم است با توجه بیشتر به حوزه پژوهش و اصلاح شیوه نامه ها دوگانگی در جذب هیئت علمی آموزشی و پژوهشی از بین برود
معاون آموزشی وزارت بهداشت در جلسه هم اندیشی اعضای هیئت علمی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

لازم است با توجه بیشتر به حوزه پژوهش و اصلاح شیوه نامه ها دوگانگی در جذب هیئت علمی آموزشی و پژوهشی از بین برود

دکتر حق دوست در این جلسه ضمن بیان مشکلات اعضای هیئت علمی پژوهشی تاکید کرد باید سعی شود با تمهیدات مدیریتی یک آشتی بین تشکیلات آموزشی و پژوهشی ایجاد شود که در این راستا نامه‌ای به دانشگاه‌ها ارسال شده که اجرای آن برای سال جاری، اختیاری و برای سال آتی، اجباری خواهد بود و بر اساس آن اعتبارات دپارتمان ها فقط بر اساس تفاهم نامه‌ای که با مراکز تحقیقاتی شرکتهای دانش بنیان و موسسات دارند اختصاص خواهد یافت.

تکریم واقعی دانشجویان شاهد و ایثارگر از اولویت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت می باشد
در نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی کشور مطرح شد:

تکریم واقعی دانشجویان شاهد و ایثارگر از اولویت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت می باشد

در نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی کشور که روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد معاون آموزشی وزارت بهداشت تأکید کرد: دانشجویان شاهد و ایثارگر باید به طور واقعی تکریم شوند و تکریم واقعی، تکریمی نیست که باعث ایجاد حس توقع شود.