پيش‌كارورزي
 

 کلید نهايي آزمون پیش کارورزی اسفند ماه 1392     گروه الف     گروه ب

 کلید اولیه آزمون پیش کارورزی اسفند ماه 1392    گروه الف      گروه ب

 تغییرات کلید آزمونهای پیش کارورزی و علوم پایه اصلاحات شهریور ماه 1392    31/06/92

 کلید اولیه آزمون پیش کارورزی شهریور ماه 1392     گروه الف      گروه ب

 کلید نهايي آزمون پیش کارورزی  اسفند ماه 1391       گروه الف    گروه ب 
 کلید اولیه آزمون پیش کارورزی  اسفند ماه 1391         گروه الف    گروه ب  
 تغییرات کلید آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي شهریور 91
 کلید اولیه آزمون پیش کارورزی شهریور ماه 1391     گروه الف    گروه ب
 کلید نهايي آزمون پیش کارورزی اسفند ماه 1390    گروه الف    گروه ب
کلید اولیه آزمون پیش کارورزی اسفند ماه 1390    گروه الف    گروه ب
 کلید اولیه آزمون پیش کارورزی شهريور ماه 1390      گروه الف     گروه ب
کلید نهايي سوالات آزمون پيش كارروزي مورخ 14-12-1389    دفترچه الف      دفترچه ب

 کلید اولیه سوالات آزمون پيش كارروزي مورخ 14-12-1389    دفترچه الف      دفترچه ب

 اطلاعیه شماره 2 - تغییرات نهایی کلیدهای آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 89 - مشاهده پاسخنامه   06/07/89

كليد اوليه سوالات چهل و ششمين دوره آزمون پيش كارورزي شهريورماه 89      دفترچه A     دفترچه B

کلید نهايي چهل و پنجمین دوره آزمون پیش کارورزی اسفند ماه 1388     دفترچهA     دفترچه B
 کلید نهایی سوالات آزمون پيش كارورزي مردادماه 1388       16/06/88
 کلید اولیه سوالات آزمون پیش کارورزی مردادماه 88    29/05/88
 کلید نهايي آزمون پیش کارورزی اسفندماه 1387     15-12-87