پذيرش دستيار دندانپزشكي
 

 نتايج نهايي بيست و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی    16/06/94

 کارنامه علمی بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    29/04/94

 اطلاعيه شماره 10- نتیجه بررسی صلاحیت های عمومی دانشگاه شاهد در بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    16/04/94 

 نتیجه نهایی بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     05/06/93

 کارنامه بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     01/05/93

 نتایج نهایی آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي دوره بيست و هفتم      27/05/92

 مشاهده کارنامه/انتخاب محل / پاسخنامه بيست و هفتمين دوره پذيرش دستيار دندانپزشكي    29/04/92

 نتیجه نهايي آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي دوره بيست و ششم       12/06/91
 کارنامه اوليه بيست و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     11/05/91
 نتیجه نهایی آزمون بیست و پنجمین دوره آزمون دستیار تخصصی دندانپزشکی سال 1390    19/06/90

 مشاهده کارنامه و انتخاب رشته محل بيست و پنجمين دوره آزمون دستياري دندانپزشكي     22/05/90

 نتیجه نهایی بيست و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي      23/06/89

 کارنامه و فرم انتخاب رشته محل بيست و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    01/06/89

 اطلاعيه شماره 10- اعلام نتايج بيست وسومين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي دندانپزشكي    20/05/88

 كارنامه آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي دوره 23 - ارديبهشت ماه 1388   31/03/88