سال 1390
 

 اطلاعیه درخصوص مهلت زمان ثبت نام آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی شهريورماه 1390  
 90/05/25

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی شهریور ماه 1390 رسانیده می شود مهلت ثبت نام جهت شرکت در آزمون مذکور تا تاریخ 31/5/90 تمدید گردید

مقتضی است افراد متقاضی با مراجعه به دانشگاههای محل آموزشی و با رعایت مقررات نسبت به انجام مراحل ثبت نام خود اقدام لازم به عمل آورند.

 

 دستورالعمل پنجاه و هشتمين دوره آزمون دانشنامه تخصصي شهريور ماه 1390      15/04/90

 
 اطلاعیه در خصوص زمان ثبت نام آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی شهريور ماه 1390       15/04/90

كليه داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی شهريور ماه 1390 مي توانند از تاريخ 8/5/1390 لغايت 26/5/1390 بسته به مقطع مربوطه، به دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني محل آموزش تخصصی و يا فوق تخصصي خود مراجعه و براساس مفاد اين دستورالعمل ثبت نام نمايند.

 

 دستورالعمل اجرايي سي امين دوره امتحانات ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی    28/02/90