سال 1389
 

 اطلاعیه شماره 4- در خصوص مراسم اختتامیه و اهداء جوایز آزمونهاي دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي سال 1389       05/07/89

بدینوسیله به اطلاع می رساند مراسم اختتامیه و اهداء جوایز به رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی و دانشنامه فوق تخصصی از ساعت 9 لغایت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 8/7/89 در تالار امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی برگزار خواهد گردید.

آدرس: تهران- خیابان ولنجک، خیابان یمن، بلوار دانشجو-دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی

 

 اطلاعیه شماره 3- درخصوص آزمون شفاهی بیست و نهمین دوره آزمون گواهینامه و پنجاه و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی   21/06/89

با توجه به مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و نيز تصميمات متخذه در شوراي دبيران رشته‌هاي تخصصي در آزمون گواهينامه ـ دانشنامه تخصصي شهريورماه 1389 كليه متقاضيان شركت در آزمون گواهينامه در رشته‌هاي تخصصي جراحي عمومي و جراحي كليه و مجاري ادراري ـ تناسلي ملزم به شركت در مرحله شفاهي آزمون نيز مي‌باشند . لذا جهت دريافت اطلاعات دقيق در زمينه نحوه برگزاري آزمون مذكور كليه دستياران موصوف مي‌بايست در ايام توزيع كارت مراجعه و اطلاعات مذكور را دريافت نمايند .

شايان ذكر است آزمون شفاهي رشته جراحي عمومي از تاريخ 26/6/89 ( روز جمعه ) آغاز خواهد گرديد .

 

 دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجيحي پايان نامه و مقالات منتشره علمي توسط دستياران در آزمون دانشنامه تخصصي و فوق تخصصی   06/05/89

 دستورالعمل پنجاه و هفتمين دوره آزمون دانشنامه تخصصي و بيست ونهمين دوره آزمون گواهينامه تخصصي مرداد ماه 1389    89/05/06

 

 اطلاعیه شماره 2- در خصوص زمان ثبت نام بیست و نهمین دوره آزمون گواهینامه و پنجاه و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی         16/04/89

بدینوسیله به اطلاع می رساند متقاضیان واجد شرایط شرکت در بیست و نهمین آزمون گواهینامه و پنجاه و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی مجاز می‌باشند از تاریخ 9/5/89  لغایت 26/5/89 با مراجعه به دانشگاه محل آموزش، با رعایت مندرجات دستورالعمل آزمون های مربوطه (که متعاقبا اعلام خواهد شد) مراحل ثبت نام خود جهت شرکت در آزمون مورد نظر را به انجام رسانند.

 

 اطلاعیه در خصوص زمان برگزاری بیست و نهمین آزمون گواهینامه و پنجاه و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در بیست و نهمین آزمون گواهینامه و پنجاه و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی رسانیده می شود آزمون مذکور در تاریخ 25/6/89 برگزار خواهد گردید. جدول زمانبندی مرحله شفاهی آزمون دانشنامه هر رشته در هنگام توزیع کارت جهت شرکت در آزمون کتبی به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده می شود.

جهت کسب اطلاع در زمینه مراحل ثبت نام و ارسال مدارک در تیر ماه 1389 به همین سایت اینترنتی مراجعه نموده و اطلاعیه های مربوطه را مطالعه فرمایید.

منابع آزمون در سایت اینترنتی cgme.behdasht.gov.ir قابل دسترسی می باشد.