دوره سي و يكم
 

 جدول تكميل ظرفيت پذيرش سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور  
 
93/08/28

 اطلاعیه شماره 9 درخصوص تکمیل ظرفیت سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی    26/08/93

 اطلاعیه شماره 8  در خصوص داوطلبانی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند در سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي    13/03/93

کلیه داوطلبان که در این مرحله مورد پذیرش قرار نگرفته اند در صورت نیاز دانشگاهها تا سقف ظرفیت نهایی در مرحله تکمیل ظرفیت با رعایت سایر مقررات پذیرش شرکت داده خواهند شد، ضمناً مراتب از طریق سایت اینتنرنتی www.sanjeshp.ir در اواخر مهرماه (در صورت نیاز) اعلام خواهد شد

 

 اطلاعیه شماره 7 در خصوص انتخاب رشته –محل و دريافت كارت ورود به جلسه سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي    01/02/93

بدينوسيله به اطلاع كليه افراد واجد شرايط شرکت در سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي رشته هاي باليني رسانيده مي شود داوطلبان مذكور مي بايست در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 2و3/2/1393 با وارد نمودن كد رهگيري و ورود به پرونده ثبت نامي خود، با در نظر گرفتن جدول ظرفيت پذيرش دستيار فوق تخصصي سی و یکمین دوره مورد نظر كه جهت اطلاع و انتخاب اولويت هاي محل آموزش در سايت اينترنتي آزمون http://sanjeshp.ir موجود می باشد نسبت به انتخاب اولويت هاي محل آموزش خود اقدام نمايند. شايان ذكر است تنها پس از تكميل قسمت مذكور و مطالعه راهنماي داوطلبان سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي ارديبهشت ماه 1393 داوطلب مجاز به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت اينترنتي مورد نظر خواهد بود .

 

 شرح رشته ها و ظرفيت نهايي پذيرش سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي      01/02/93

 جدول محل برگزاري آزمون OSCE سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي     01/02/93

 اطلاعیه شماره 6 در خصوص نتایج بررسی مدارک مرحله اول سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي     28/12/92

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی می رساند نتایج بررسی مدارک مرحله اول آزمون مذکور از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir با وارد نمودن کد رهگیری قابل مشاهده می باشد. کلیه شرکت کنندگان که دارای نقص مدارک می باشند می توانند از تاریخ 16/01/1393 حداکثر تا ساعت 23 روز 25/01/1393 نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

توجه: در این مرحله وضعیت داوطلب در زمینه استفاده از سهمیه های درخواستی در آزمون مورد نظر بررسی نشده است.

 

 اطلاعیه شماره 5 نحوه برگزاری سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی      07/11/92

 اطلاعیه شماره 4 در خصوص ویرایش، تکمیل مدارک و تمدید مهلت ثبت نام سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي     02/11/92

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در سی و یکمین پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های پزشکی بالینی که در مهلت های مقرر موفق به انجام مراحل ثبت نام نگردیده اند رسانیده می شود، این گروه از متقاضیان با مراجعه به سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir از تاریخ 5/11/92 لغایت 9/11/92 مجاز می باشند با رعایت مندرجات راهنمای ثبت نام در آزمون دوره مربوطه نسبت به انجام مراحل ثبت نام و ارسال مدارک اینترنتی اقدام لازم به عمل آورند.

ضمناً متقاضیانی که قبلاٌ ثبت نام نموده اند نیز می توانند در تاریخ فوق نسبت به ویرایش اطلاعات فرم ثبت نامی و تکمیل مدارک ارسالی اقدام نمایند.

 

 راهنماي‌ سي ويكمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌ پزشكي‌ مورخ‌ 4/2/1393  

 

 اطلاعیه شماره 2 در خصوص در خصوص مراحل ثبت نام و تاريخ برگزاري سي و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي     09/04/92

ثبت نام جهت شركت در آزمون :

آغاز ثبت نام : 7/10/1392

پايان ثبت نام: 17/10/1392

كليه مراحل ثبت نام از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir انجام مي پذيرد.

تاريخ برگزاري آزمون : 4/2/1393

ساير اطلاعات مرتبط با مشمولين ثبت نام و شركت در آزمون همراه با آغاز ثبت نام طي دستورالعمل از طريق سايت مذكور اعلام خواهد گرديد .

 
 اطلاعیه شماره 1 در خصوص اصلاح نحوه برگزاري آزمون پذيرش دستيار رشته هاي فوق‌ تخصصي پزشكي باليني     04/04/92