دوره سي و هشتم
 

 اطلاعیه 14 در خصوص اعلام جایگزین مرحله دوم سی و هشتمین دوره آزمون  پذیرش دستیار تخصصی     
90/09/28

بدینوسیله به اطلاع کلیه افراد معرفی شده  واجد شرایط جایگزینی مرحله دوم سی و هشتمين دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی مراتب زیر جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد:

1- جهت هر ظرفیت خالی، 3 نفر اعلام شده است که اولویت در ثبت نام و شروع به آموزش مطابق اولویت های پذیرش درج شده برای هر داوطلب خواهد بود.

2- کلیه افراد معرفی شده می بایست مراتب تمایل به ثبت نام و شروع به آموزش خود را از طریق دورنویس حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 7/10/90 به دانشگاه مربوطه اعلام نمایند.

3- ثبت نام از افراد معرفی شده با رعایت اولویت های اعلامی و رعایت سایر مقررات راس ساعت11 صبح روز شنبه مورخ 10/10/90 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی محل آموزش انجام می پذیرد. عدم حضور به  موقع به منزله انصراف از ثبت نام می باشد.

4- شروع به آموزش افراد پذیرفته شده 17/10/90 خواهد بود.

5 -در صورت اعلام انصراف از تحصیل این گروه از پذیرفته شدگان، مشمول محرومیت از شرکت در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شناخته نمی گردد.

 

 اطلاعیه 13 در خصوص اعلام جایگزین مرحله اول سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی    
90/06/02

بدينوسيله به اطلاع كليه افراد معرفي‌شده در مرحله اول جايگزيني سي و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي رسانيده مي‌شود كه افراد مشروحه مي‌بايست مراتب آمادگي جهت ثبت‌نام و شروع به آموزش خود را به نحو مقتضي به اطلاع دانشگاه‌هاي محل پذيرش اعلام نموده و به منظور ثبت‌نام راس ساعت 00/11 صبح روز ‌شنبه مورخ 12 شهريور ماه 1390 در دانشگاه محل آموزش خود حضور بهمرسانند تا به ترتيب اولويت افراد معرفي‌شده ( حداكثر تا سقف ظرفيت ) ثبت‌نام به عمل آيد .

شروع به آموزش افراد پذيرفته‌شده از 15/6/1390 خواهد بود .

* توجه شود جهت هر ظرفيت خالي 3 نفر به ترتيب اولويت معرفي گرديده‌اند كه صرفاً يك نفر از آنان با رعايت ترتيب مورد پذيرش قرار خواهند گرفت .

 

 اطلاعیه شماره 12- درخصوص اعلام انصراف از تحصیل کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی و جایگزینی مرحله اول سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی      24/05/90

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مرحله اصلی و جایگزینی مرحله اول(متعاقباً اعلام خواهد شد) سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رسانده می شود، با توجه به مصوبات کمیسیون 7 نفره موارد خاص، در صورت اعلام انصراف از تحصیل حداکثر تا تاریخ 31/6/90 این گروه از پذیرفته شدگان مشمول محرومیت از شرکت در سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی شناخته نمی گردد.

مراتب اعلام انصراف پذیرفته شدگان می بایست در مهلت مقرر به دانشگاههای محل آموزش ارائه گردد.

 
 راهنماي انتخاب رشته – محل سي و هشتمين دوره پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي جهت سال تحصيلي 91-1390    89/12/22
 
 اطلاعیه شماره 9-در خصوص انتخاب رشته – محل سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی 
     89/12/21

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان واجد شرايط انتخاب رشته – محل سي وهشتمين دورة آزمون پذيرش دستيار در رشته هاي تخصصي پزشكي باليني سال 1389 رسانيده مي شود اين گروه از داوطلبان مي بايست با استفاده از راهنماي انتخاب رشته – محل دورة مربوطه و با در نظر گرفتن مندرجات كارنامه اوليه و راهنماي ثبت نام جهت شركت در آزمون مذكور و نيز با رعايت كليه مقررات مرتبط با سهميه تائيد شده از ساعت 14 مورخ 22/12/1389 لغايت ساعت 23 روز چهارشنبه مورخ 25/12/1389 نسبت به تكميل فرم اينترنتي انتخاب رشته – محل اقدام نمايند.

توجه 1: در تكميل فرم انتخاب رشته – محل دقت كافي مبذول فرمائيد چه اينكه پس از ارسال اطلاعات امكان تغيير يا تبديل و ويرايش فرم وجود ندارد.

توجه 2: مهلت اعلام شده قابل تمديد نبوده و افراديكه در اين مهلت نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته – محل خود اقدام ننمايند به منزله انصرف از شركت در مراحل پذيرش دستيار تخصصي اين دوره شناخته نمي شوند.

توجه 3: كليه افراديكه مطابق مندرجات كارنامة اوليه خود مجاز به تكميل مدارك ارسالي شناخته گرديده اند مي بايست كليه مدارك مورد نظر را بسته به شرايط انتخابي كاملاً مطابق مندرجات پيوست 18 راهنماي ثبت نام سي و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي از تاريخ 22 لغايت 25/12/1389 از طريق سايت اينترنتي http://sanjeshp.ir با وارد نمودن كد رهگيري در مدارك تكميلي را ارسال نمايند. بديهي است مهلت مذكور غيرقابل تمديد بوده و به هيچ عنوان بر مستنداتي كه خارج از مهلت مقرر و از طرق غير از آنچه ذكر شد ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توجه 4: به مدارك ارسالي توسط ساير داوطلبان (غير مجاز براي تكميل مدارك) ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

 اطلاعيه شماره 8 راهنماي‌ سي ‌و هشتمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار تخصصي‌ (براي‌ اطلاع‌ داوطلبين‌)    25/11/89

 

 اطلاعيه شماره 7 در خصوص توزیع کارت ورود به جلسه سي و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي      24/11/89

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت در سي و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي رسانيده مي شود كارت شركت در جلسه آزمون از تاريخ 25/11/89 لغايت 28/11/89 در سايت اينترنتي : http://sanjeshp.ir با وارد نمودن كد رهگيري قابل دسترسي و پرينت مي باشد .

كليه داوطلبان مي بايست جهت شركت در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت ورود به جلسه يك كارت شناسايي معتبر عكس دار ديگر نيز به همراه داشته باشند . (كارت ملي يا شناسنامه يا كارت نظام پزشكي)

توجه 1 : محل شركت در آزمون متقاضيان شهر تهران ،‌ در روي كارت درج گرديده است .

توجه 2 : محل برگزاري آزمون در ذيل كارت ورود به جلسه قيد شده است لطفاً بطور دقيق مطالعه و 24 ساعت قبل از برگزاري آزمون محل حوزه خود را شناسائي نمائيد .

توجه 3 : در روي كارت ورود به جلسه سهميه درج نگرديده است . سهميه قطعي پس از انجام مراحل بررسي مدارك، برروي كارنامه شما قابل مشاهده خواهد بود.

توجه 4 :از آنجا که همراه داشتن هرگونه حافظه جانبی، جزوه، کتاب، گوشی تلفن همراه و کیف در جلسه آزمون ممنوع بوده و امکان نگهداری لوازم مذکور در محل برگزاری آزمون موجود نمی باشد، بدینوسیله اعلام می دارد مسئولیت مفقودی و یا ضرر و زیان به وسایل همراه بر عهده داوطلب می باشد.

 

 اطلاعيه شماره 6 در خصوص رفع نواقص مدارک ثبت نام جهت شرکت در آزمون (مرحله دوم)       16/11/89

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های بالینی پزشکی که در مرحله اول موفق به رفع نواقص مدارک ثبت نامی خود نشده اند، رسانیده می شود از ساعت  صبح 8 روز شنبه به تاریخ 16/11/89 مجاز می باشند با مراجعه به سایت اینترنتی http://www.sanjeshp.ir و وارد نمودن کد رهگیری وارد پرونده ثبت نامی خود شده و  جهت رفع نقص مدرک (تا این مرحله از بررسی مدارک)  با اضافه نمودن مدارک درخواستی در قسمت مشخص شده حداکثر تا ساعت 23 روز  دوشنبه به تاریخ 18/11/89 نسبت به تکمیل پرونده ثبت نامی خود اقدام نمایند.
بدیهی است جهت افرادیکه موفق به تکمیل پرونده ثبت نامی به نحو موثر نگردند کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد گردید. شایان ذکر است در این مرحله مدارک تخصیص سهمیه های درخواستی داوطلبان مورد بررسی قرار نگرفته است.
 

توجه 1: دریافت کد رهگیری به منزله تایید صحت مدارک ثبت نامی ارسالی نمی باشد در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی در هر مرحله از فرایند آزمون نسبت به حذف داوطلب از روند آزمون اقدام خواهد شد.


توجه 2: افرادیکه بدلیل نقص مدارک و روند اجرایی ثبت نام در مواعید مربوطه، موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نشوند مجاز به حضور در جلسه آزمون شناخته نمی گردند.

 
 اطلاعيه شماره 5 در خصوص رفع نواقص مدارک ثبت نام جهت شرکت در سي و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي     02/11/89

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشته های بالینی پزشکی رسانیده می شود از ساعت 18 روز شنبه به تاریخ 2/11/89 می بایست با مراجعه به سایت اینترنتی http://www.sanjeshp.ir و وارد نمودن کد رهگیری وارد پرونده ثبت نامی خود شده و چنانچه جهت ایشان نقص مدرکی (تا این مرحله از بررسی مدارک) اعلام گردیده است با اضافه نمودن مدارک درخواستی در قسمت مشخص شده حداکثر تا ساعت 23 روز  شنبه به تاریخ 9/11/89 نسبت به تکمیل پرونده ثبت نامی خود اقدام نمایند.
بدیهی است جهت افرادیکه موفق به تکمیل پرونده ثبت نامی به نحو موثر نگردند کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد گردید. شایان ذکر است در این مرحله مدارک تخصیص سهمیه های درخواستی داوطلبان مورد بررسی قرار نگرفته است.
 توجه 1: دریافت کد رهگیری به منزله تایید صحت مدارک ثبت نامی ارسالی نمی باشد در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی در هر مرحله از فرایند آزمون نسبت به حذف داوطلب از روند آزمون اقدام خواهد شد.
توجه 2: افرادیکه بدلیل نقص مدارک و روند اجرایی ثبت نام در مواعید مربوطه، موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نشوند مجاز به حضور در جلسه آزمون شناخته نمی گردند.

 

 اطلاعيه شماره 4 در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در سي‌ و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي      20/09/89

بنا به تقاضای متقاضیان شرکت در سي و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي به اطلاع مي رساند فرصت ثبت نام اينترنتي افراد متقاضي به مدت دو روز ايام یکشنبه و دوشنبه مورخ 21 و 22/9/1389 تمديد گرديد. بديهي است مهلت ارائه شده آخرين فرصت ثبت نام بوده و بهیچ وجه تمدید نخواهد گردید

 

 اطلاعيه شماره 3 در خصوص زمان ویرایش اطلاعات ثبت نامی سي‌ و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي     20/09/89

بدینوسیله به اطلاع می رساند، كليه متقاضيان شركت در آزمون مذكور كه ثبت‌نام خود را در مهلت مقرر انجام داده و بنا به دلايلي تمايل به ويرايش و تکمیل اطلاعات ثبت‌نامي خود دارند ، مجاز مي‌باشند از ساعت 8 صبح روز یکشنبه
28/9/89
لغایت ساعت 23 روز سه شنبه 30/9/89 اقدام نمایند. شايان ذكر است پس از مهلت مذكور هيچگونه تغيير و تبديلي در اطلاعات ثبت‌نامي امكانپذير نمي‌باشد و زمان مذکور نیز تمدید نخواهد گردید.
از کلیه داوطلبان تقاضا می شود با مراجعه به همین سایت از اطلاعیه های بعدی و فرایند برگزاری آزمون اطلاعات لازم را کسب نمایند.

 

 اطلاعیه شماره 2 سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی    16/09/89

 

به اطلاع كليه متقاضيان شركت در سی و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي اعلام مي‌گردد :

كليه متقاضيان شركت در آزمون فوق‌الذكر صرفاً تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 17/9/1389 فرصت دارند كه سوالات آيين‌نامه‌اي و موارد ابهام خود را از طريق آدرس پست الكترونيكي Dastyar38@sanjeshp.ir ارسال نمايند . به نامه‌هاي الكترونيكي كه پس از تاريخ مذكور ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد

 

 سوالات رایج سي و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال 90-89    25/08/89

توجه: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه ها و یا امتیازاتی نظیر متاهلین در پایان مهلت ثبت نام می بایست مدارک مربوط به سهمیه را از طریق همین سایت ارسال نمایند

 

 دفترچه مجموعه قوانين و مقررات سي و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي    14/08/89

 اطلاعیه شماره 1 سی و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی   01/08/89