دوره بيست و پنجم (سال 1392)
 

 اطلاعیه شماره 11- در خصوص مرحله دوم آزمون (مصاحبه) بيست و پنجمين دوره آزمون Ph.D داروسازي      12/04/92

به آگاهی پذیرفته شدگان مرحله ی اول آزمون Ph.D رشته های تخصصی سال جاری می رساند که مرحله ی دوم آزمون (مصاحبه) در روز دوشنبه 17/04/1392 رأس ساعت 08:30 صبح درمحل دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تهران، بولوار کشاورز، خیابان 16 آذر برگزارخواهد شد.

مرحله ی دوم آزمون (مصاحبه) دارای حد نصاب نیست و نمره ی نهایی هر داوطلب از مجموع نمرات مراحل اول (80%) و دوم (20%) تشکیل می شود.

داوطلبان لازم است اصل کارت ملی و نیز اصل و تصویر مدارک مستند دال بر سوابق آموزشی، پژوهشی و تجارب حرفه ای خود را جهت ارائه به هیأت مصاحبه کننده همراه داشته باشند.

غیبت یا عدم شرکت داوطلبان در آزمون مرحله ی دوم (مصاحبه) به هر دلیل، به منزله ی انصراف بوده و انجام مصاحبه ی مجدد برای این داوطلبان امکان پذیر نیست.

داوطلب مسئول و متعهد به درستی وصحت مدارک و مستنداتی است که ارائه می نماید. بنابراین، در صورت محرز شدن مغایرت یا عدم درستی و صحت مدارک ارائه شده (در هر مرحله از آزمون یا تحصیل)، قبولی داوطلب کان لم یکن اعلام شده و در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

توجه: افرادیکه هنگام دریافت کارت، وضعیت مدارک آنان "مجاز-ناقص" اعلام شده، می بایست در روز مصاحبه مدارک خود را به نماینده ی دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی تحویل داده و مدارک ثبت نامی خود را کامل نمایند.

 

 اطلاعیه شماره 9 تعویق زمان ویرایش فرم و تکمیل مدارک بيست و پنجمين دوره آزمون Ph.D داروسازي 
   92/03/01

به آگاهی داوطلبان شرکت در بیست و پنجمین دوره ی آزمون Ph.D رشته های تخصصی داروسازی (سال 1392) می رساند که زمان ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک که پیش از این از یکم تا سوم خرداد ماه اعلام شده بود، به روزهای ششم تا هشتم خرداد ماه (6/3/92 تا 8/3/92) تغییر یافته است.

 

 اطلاعيه شماره 8 اعلام زمان آخرین فرصت ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک بيست و پنجمين دوره آزمون Ph.D داروسازي      11/02/92

آن گروه از داوطلبان شرکت در بیست و پنجمین دوره آزمون Ph.D رشته های تخصصی داروسازی که در زمان مقرر موفق به اصلاح اشتباهات احتمالی در وارد کردن اطلاعات فرم ثبت نام یا تکمیل مدارک خود نشده اند، می توانند از ساعت 18:00 روز چهارشنبه 1/3/92 تا ساعت 24:00 روز جمعه 3/3/92 به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ 525.000 ریال، نسبت به اصلاح فرم و تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

توجه 1: افرادی که هنوز مدرک زبان انگلیسی خود را ارسال ننموده اند، می توانند در هفدهمین دوره ی آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE شرکت نموده و گواهی آن را در بازه زمانی بالا ارائه کنند.

توجه 2: هم چنین، افرادی که در فرصت مقرر موفق به ثبت نام نشده باشند، می توانند در بازه زمانی بالا جهت شرکت در آزمون ثبت نام نمایند.

توجه 3: این زمان، آخرین فرصت ممکن برای ثبت نام، ویرایش اطلاعات فرم ثبت نام و تکمیل مدارک خواهد بود و با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون، قابل تمدید نیست.

 

 اطلاعيه شماره 7 تمدید ثبت نام و اعلام زمان و چگونگی ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارك آزمون Ph.D داروسازي دوره بيست و پنجم     01/02/92

به اطلاع داوطلبان شرکت در بیست و پنجمین دوره  ی آزمون پذیرش دانشجو در رشته  های تخصصی داروسازی می  رساند که ثبت نام در ساعت 24:00 روز جمعه 6/2/92 به پایان می  رسد. هم  چنین؛ داوطلبانی که نیاز به ویرایش و اصلاح اطلاعات فرم ثبت نام یا تکمیل مدارک ارسالی خود را دارند، از ساعت 16:00 روز شنبه 7/2/92 تا ساعت 24:00 روز یک  شنبه 8/2/92 می-توانند به قسمت مربوطه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمایند.

توضیح 1: داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشوند، می‌توانند در بازه‌ی زمانی بالا که به ویرایش فرم ثبت نام اختصاص داده شده است، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

توضیح 2: داوطلبان در وارد نمودن اطلاعات فرم ثبت نام و ارسال مدارک دقت نمایند؛ هر گونه اعمال تغییر در اطلاعات ثبت نامی پس از اتمام مهلت مقرر (در صورت امکان و اعلام از سوی مرکز سنجش)، مستلزم پرداخت 000/525 ریال هزینه خواهد بود.

 

 اطلاعيه شماره 5 در خصوص اعلام ظرفیت جدید در چند رشته تخصصی آزمون Ph.D داروسازي دوره بيست و پنجم      20/01/92

به اطلاع داوطلبان شرکت در بیست و پنجمین دوره ی آزمون Ph.D رشته های تخصصی داروسازی می رساند که علاوه بر ظرفیت های اعلام شده  پیشین، دانشگاه های زیر در این رشته ها نیز دانشجو می پذیرند:

دانشگاه علوم پزشکی زنجان: رشته ی زیست مواد دارویی، 3 نفر

دانشگاه علوم پزشکی اهواز: رشته ی داروسازی سنتی، 3 نفر

دانشگاه علوم پزشکی مشهد: رشته ی شیمی دارویی، 3 نفر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: رشته ی داروسازی بالینی، 3 نفر

 

 اطلاعيه شماره 4 در خصوص راهنماي شركت در آزمون دوره هاي تخصصي داروسازي سال 1392     28/12/91

 اطلاعیه شماره 3 در خصوص آخرین تغییرات فهرست رشته هاي مورد تأييد شركت در آزمون دوره هاي تخصصي داروسازي سال 1392      91/12/01

 

 اطلاعیه شماره 2 در خصوص متقاضیان شرکت در رشته "بیوتکنولوژی میکروبی" در آزمون Ph.D‌ دارسازي     26/10/91

پيرو درخواست متقاضيان شركت در آزمون دوره Ph.D رشته بيوتكنولوژي دارويي، مقرر گرديد دارندگان مدرك كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي ميكروبي بتوانند درآزمون پذيرش دستيار رشته فوق شركت نمايند.

 
 اطلاعیه شماره 1 در خصوص فهرست رشته هاي مورد تأييد شركت در آزمون Ph.D داروسازي سال 1392     22/08/91