دوره بيست و پنجم (سال 1388)
 
 اطلاعيه زمان و محل آزمون بورد تخصصي سال 1388    12/07/88
محل برگزاري آزمون بورد تخصصي دندانپزشكي : شهرك قدس خيابان سيماي ايران- بين فلامك و زرافشان- ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي – طبقه دوم بلوك B سالن اجتماعات
-         زمان برگزاري آزمون كتبي : رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 28/7/88
-         زمان برگزاري آزمون شفاهي : روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 29و30/7/88
-     محل و زمان توزيع كارت آزمون : ساعت 9 لغايت 15 روز دو شنبه مورخ 27/7/88 خيابان سيماي ايران- بين فلامك و زرافشان ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طبقه هشتم دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي
-         كسانيكه موفق به اخذ كارت در روز مقرر نشود توزيع كارت يكساعت قبل از آزمون در روز 28/7/88 نيز انجام خواهدشد.
 
 راهنماي امتحانات بورد تخصصي «رشته ارتودانتيكس» سال 88      05/07/88

 اطلاعیه در خصوص زمان و نحوه برگزاری آزمون بورد تخصصی دندانپزشکي سال 1388    10/05/88

  اطلاعيه دبيرخانه شواي آموزش دندانپزشكي درخصوص آزمون دانشنامه تخصصي شهريورماه 86
  مقالات انتخاب شده Endodontic Topics جهت داوطلبان آزمون دانشنامه تخصصي 86