دوره بيست و هشتم (سال 1393)
 

 اطلاعيه شماره 12 اعلام نتایج و ثبت نام پذیرفته شدگان بیست و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی     05/06/93

 اطلاعيه شماره 11 بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    13/05/93

 اطلاعيه شماره 10- در خصوص تمدید مهلت انتخاب و ویرایش رشته محل تحصیل بيست و هشتمين دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی سال93    11/05/93

 اطلاعیه شماره 9 - چگونگی انتخاب رشته محل بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     04/05/93

اطلاعیه شماره 8 زمان اعلام نتایج اولیه بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    29/04/93

به آگاهی شرکت کنندگان در بیست و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی می رساند کارنامه اولیه همراه با فرم انتخاب رشته / محل تا پایان هفته جاری از طریق همین پایگاه اینترنتی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

 

اطلاعيه شماره 6 در خصوص داوطلبان بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستیار دندانپزشكي متقاضی تحصیل در دانشگاه شاهد    17/04/93

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون دستیاری دندانپزشکی سال تحصیلی 93 که مایل به تحصیل در دانشگاه شاهد هستند و در فرم ثبت نام گزینه مربوطه را انتخاب نموده اند می رساند تاریخ بررسی صلاحیت های عمومی داوطلبان روز پنج شنبه مورخ 19/4/93 اعلام می گردد  جدول زمانبندی و مدارک مورد نیاز جهت اطلاع داوطلبان از روز یکشنبه مورخ 15/4/93 بر روی وب سایت دانشگاه شاهد به آدرس www.shahed.ac.ir  قابل مشاهده می باشد.

لیست داوطلبانی که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه شاهد هستند و برای گزینش باید طبق اطلاعیه شماره 6 اقدام نمایند 

 

اطلاعيه شماره 5 در خصوص آخرین مهلت تکمیل مدارک آزمون دستیاری دندانپزشکی دوره بيست و هشتم      10/03/93

1- مهلت تکمیل مدارک کلیه داوطلبانی که در مرحله دوم رویت نتیجه بررسی مدارک، مدارک آنها ناقص اعلام گردیده از ساعت 18 روز شنبه مورخ 10/3/1393 لغایت ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 12/3/1393 خواهد بود که این افراد با توجه به بازگشایی سایت مرکز سنجش در روزهای فوق می بایست نسبت به تکمیل مدارک خود (که در راهنما قید شده است) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل مدارک در موعد مقرر، کارت ورود به جلسه ی آزمون برای ایشان صادر نخواهد شد.

2- داوطلبانی که در مرحله اول ویرایش مدارک، نسبت به تکمیل مدارک بومی اقدام ننموده بودند و برای ایشان جمله "سهمیه آزاد – عدم تکمیل مدارک بومی" ثبت گردیده، به هیچ وجه در این مرحله مجاز به تکمیل مدارک بومی نبوده و در سهمیه آزاد قرار گرفته اند.

 

 اطلاعيه شماره 4 اعلام نتیجه بررسی مدارک شرکت کنندگان و مهلت ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     13/02/93

 پاسخ به سؤالات رايج در بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستياري دندانپزشكي سال 93       12/12/92

 اطلاعيه شماره 3 قانون سهمیه بومی بيست و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي      06/12/92

 اطلاعيه شماره 2 راهنمای شرکت در بیست و هشتمین دوره آزمون پذيرش دستیار دندانپزشکی      06/12/92

 اطلاعيه شماره 1 در خصوص زمان و شرايط شركت در آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي سال 1393      03/07/92