دوره بيست و نهم (سال 1394)
 

اطلاعیه شماره 14 - اعلام نتایج و ثبت نام از پذیرفته شدگان بیست و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی  16/06/94

 اطلاعیه شماره13- درخصوص سهمیه بومی بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    03/05/94

 اطلاعیه شماره12- مهم: اصلاحیه و تمدید انتخاب رشته محل بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي          31/04/94

 اطلاعيه شماره 11 -راهنمای انتخاب رشته محل بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     31/04/94

 اطلاعيه شماره 9- کارنامه علمی بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    16/04/94

 اطلاعیه شماره 8- اعطای مهلت ثبت نام به حائزین شرایط بهره مندی از سهمیه رزمندگان / آخرین مهلت تکمیل مدارک بيست و نهمين دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی      28/02/94

 اطلاعیه شماره 7- اعطای مهلت ثبت نام به حائزین شرایط بهره مندی از سهمیه رزمندگان بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    14/02/94

 اطلاعیه شماره 6 - اعلام نتیجه بررسی مدارک شرکت کنندگان و مهلت ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     06/02/94

 اطلاعیه شماره 5 - قانون بومی بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     04/12/93

 اطلاعيه شماره 4 - روش نمره دهی بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي     04/12/93

 اطلاعيه شماره 3 - سوالات رایج بیست و نهمین دوره آزمون پذيرش دستیار دندانپزشکی     03/12/93

 اطلاعيه شماره 2 - دفترچه راهنمای بیست و نهمین دوره آزمون پذيرش دستیار دندانپزشکی     03/12/93

 اطلاعيه شماره 1 درخصوص زمان و شرايط شركت در بيست و نهمين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي    30/07/93