ارتقاي دستياري دندانپزشكي

 
 قابل توجه داوطلبين آزمون ارتقاي دستياري دندانپزشكي سال 1393

منابع آزمون ارتقاي دستياري دندانپرشكي سال 1393، همانند منابع آزمون بورد تخصصي دندانپزشكي سال 1393 مي‌باشد