فارغ التحصیلان دکترای تخصصی پژوهشی تنها درمراكز پژوهشي  به کار گرفته می شونددکتر لاریجانی: دانشگاههای علوم پزشکی کشور می توانند سهم زیادی  از آموزش  تخصصی و فوق تخصصی منطقه را به عهده بگیرندهمکاری مشترک معاونت آموزشی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در راستای ارتقای آموزش علوم پزشکی کشور اجرای بسته های نوآوری در آموزش علوم پزشکی شروع شدماموریت محور شدن دانشگاههای علوم پزشکی لازمه تحول در نظام سلامت کشور

فارغ التحصیلان دکترای تخصصی پژوهشی تنها درمراكز پژوهشي به کار گرفته می شوند

ادامه خبر

دکتر لاریجانی: دانشگاههای علوم پزشکی کشور می توانند سهم زیادی از آموزش تخصصی و فوق تخصصی منطقه را به عهده بگیرند

ادامه خبر

همکاری مشترک معاونت آموزشی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در راستای ارتقای آموزش علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

اجرای بسته های نوآوری در آموزش علوم پزشکی شروع شد

ادامه خبر

ماموریت محور شدن دانشگاههای علوم پزشکی لازمه تحول در نظام سلامت کشور

ادامه خبر