تشریح اقدامات و عملکرد کلان منطقه 9 آمایشی کشور در طرح تحول و نوآوری علوم پزشکیگزارش از روند اجرای طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در کلان منطقه 8 کشور / اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی در سال آیندهاطلاعيه آزمون دكتري تخصصي (PhD) در سال تحصیلی 96 ـ 95 پیام تسلیت معاون آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر حسن فرسامتمدید ثبت نام آزمون دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

تشریح اقدامات و عملکرد کلان منطقه 9 آمایشی کشور در طرح تحول و نوآوری علوم پزشکی

ادامه خبر

گزارش از روند اجرای طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در کلان منطقه 8 کشور / اجرای برنامه های راهبردی و عملیاتی در سال آینده

ادامه خبر

اطلاعيه آزمون دكتري تخصصي (PhD) در سال تحصیلی 96 ـ 95

ادامه خبر

پیام تسلیت معاون آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت درگذشت مرحوم دکتر حسن فرسام

ادامه خبر

تمدید ثبت نام آزمون دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

ادامه خبر