آزمونها


ظرفيت پذيرش ، منابع و اطلاعيه صدور مجوز آزمون فلوشيپ سال 1395
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٣:٣٠ - 1394/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٠ - 1394/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 95
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه
 ١٠:٣٠ - 1394/11/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه جدول ظرفیت های تعهد خاص دانشنامه تخصصي دندانپزشكي سال 95
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 ١٤:٣٠ - 1394/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - 1394/10/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠٠ - 1394/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
راهنما و دستورالعمل آزمون فلوشيپ سال 1395
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٠:٤٧ - 1394/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاهده پاسخنامه و دريافت كارنامه علمي آزمون دكتري تخصصي Ph.D سال 95-94
مركز سنجش و دبيرخانه هاي شوراي آموزش علوم پايه و داروسازي
 ١٤:٣٠ - 1394/10/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - 1394/10/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - 1394/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٣٠ - 1394/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٠ - 1394/09/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
منابع آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي سال 1395 (اصلاحيه دوم)
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 ١٤:٠٠ - 1394/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
منابع آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي سال 1396
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 ١٤:٢٥ - 1394/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٠ - 1394/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>