آزمونها


 ١٣:٠٠ - 1395/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - 1395/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٠ - 1395/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠٠ - 1395/01/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه درخصوص بررسي مدارك آزمون فلوشيپ سال 1395
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٤:٠٠ - 1394/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:١٥ - 1394/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
نتیجه کتبی آزمون سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٥:٠٠ - 1394/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٠ - 1394/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
کلید اولیه سی و سومین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٤:٣٠ - 1394/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٠ - 1394/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - 1394/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٠ - 1394/11/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٠ - 1394/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٣٠ - 1394/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه درخصوص آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 96-95
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه
 ١٣:١٥ - 1394/11/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>