خبرنامه شماره 15 معاونت آموزشی ـ آبان ماه 1395

 

برای دریافت اخبار آموزش علوم پزشکی، در نرم افزار تلگرام به کانال زیر پیوندید
https://telegram.me/DMEnews