***خبرنامه هاي معاونت آموزشي
برای دریافت اخبار آموزش علوم پزشکی، در نرم افزار تلگرام به کانال زیر پیوندید