سی و هشتمین آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی با همکاری هیات های ممتحنه منطقه ای برگزار شدبرگزاری آزمون های داروسازی در تابستان امسال سی و هشتمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی روز پنجشنبه برگزار خواهد شدعملیاتی کردن برنامه های طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی اولویت حوزه آموزش دندانپزشکیجزئیات برنامه های دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اعلام شد

سی و هشتمین آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی با همکاری هیات های ممتحنه منطقه ای برگزار شد

ادامه خبر

برگزاری آزمون های داروسازی در تابستان امسال

ادامه خبر

سی و هشتمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی روز پنجشنبه برگزار خواهد شد

ادامه خبر

عملیاتی کردن برنامه های طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی اولویت حوزه آموزش دندانپزشکی

ادامه خبر

جزئیات برنامه های دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اعلام شد

ادامه خبر