اخبار > نخستین کارگاه توجیهی کمیسیون ملی اعتباربخشی موسسه ای برگزار شد


  چاپ        ارسال به دوست

نخستین کارگاه توجیهی کمیسیون ملی اعتباربخشی موسسه ای برگزار شد

به منظور خود ارزیابی حوزه رسالت و اهداف که اولین حوزه استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای می باشد کارگاه توجیهی و هماهنگی رابطین و مسئولین آن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دکتر طاهره چنگیز دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تشریح فرایند اجرای پروژه اعتباربخشی موسسه ای در حوزه معاونت آموزشی از برگزاری نخستین کارگاه توجیهی مسئولین کمیته های خودارزیابی و موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد و اظهار داشت بعد از ابلاغ استانداردها و تشکیل کمیسیون ملی در دی ماه 1394 اولین کاری گه صورت گرفت انجام خودارزیابی برای حوزه رسالت و اهداف بود که اولین حوزه استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای است و به همین منظور رابطین و مسئولین کمیته های خودارزیابی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور جمع شده اند تا نتایج خود ارزیابی حوزه اول را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

دکتر چنگیز با تاکید بر اینکه کمیسیون ملی اعتباربخشی به عنوان کمیسیون تخصصی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می شود، اعتباربخشی موسسه ای را مقدم بر اعتباربخشی برنامه ای دانست و خاطرنشان ساخت این کارگاه هم توجیهی و هم آموزشی است؛ چرا که این خودارزیابی و ارزیابی بیرونی بسیار پیچیده می باشد و مستلزم این است که ارتباط خوبی بین دانشگاهها و کمیسیون ملی اعتباربخشی و همچنین ارتباط مستمری بین دانشگاهها با هم و مناطق آمایشی به وجود آید.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی در پایان نتیجه نهایی اعتباربخشی موسسه ای را اطمینان از وجود حداقل های کیفیت در موسسات آموزشی دانست و اظهار امیدواری کرد به اهداف  اولین کارگاه که ایجاد همدلی و مشارکت در این فرایند و همچنین برطرف شدن ابهامات خودارزیابی دانشگاههاست نائل شویم.

خبر: م. عبدالهی

 


٢٠:١٩ - 1394/12/18    /    شماره : ١٢٩٩٤٩    /    تعداد نمایش : ١٩٢٦