اخبار > ارتقاء آموزش تخصصی و فوق تخصصی از ضرورت های تحول در آموزش علوم پزشکی است


  چاپ        ارسال به دوست

ارتقاء آموزش تخصصی و فوق تخصصی از ضرورت های تحول در آموزش علوم پزشکی است

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با بیان اهمیت آموزش تخصصی و فوق تخصصی،‌ از فعالیت های اخیر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی سخن گفت.

 

از 10 برنامه آموزشی تخصصی بازدید شد

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از بازديد واحد ارزشيابي واعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي از 10 برنامه آموزشي رشته هاي تخصصي و تكميلي تخصصي ، طي هفته اول بهمن ماه خبر داد.

دکتر امامی رضوی  گفت:‌ ده برنامه آموزشي دررشته هاي تخصصي وفوق تخصصي طي هفته اول بهمن ماه مورد بازديد قرارگرفته است.دراين بازديدها2 برنامه تخصصي،6 برنامه فوق تخصصي و2 برنامه فلوشيپ را مورد ارزشيابي واعتباربخشي قرارگرفته است.

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهارداشت: درارتباط با راه اندازی رشته هاي تخصصي وفوق تخصصي ؛ 3 برنامه منجر به صدور مجوز و7  برنامه ارزشیابی ادواری گرديده است. همچنين تعدادبرنامه موردارزشیابی قرار گرفته در تهران وشهرستان بترتيب ؛ 8  و2 برنامه بوده است.

 

تصويب برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي بيماريهاي مادرزادي قلب در بالغين

دکتر امامی رضوی گفت: جلسه بررسي برنامه ريزي آموزشي دوره تكميلي تخصصي بيماريهاي مادرزادي قلب در بالغين درروز چهارشنبه مورخ 30 دی ماه  با حضور اعضاي كميسيون تدوين برنامه آموزشي وصاحبنظران رشته مذكور، نماينده هيئت ممتحنه دوره فوق تخصصي قلب كودكان ومعاون وكارشناسان واحدتدوين ، درمحل دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي تشكيل گرديد.  

وی اظهار داشت:‌ برنامه آموزشي دوره تكميلي تخصصي بيماريهاي مادرزادي قلب در بالغين باحضور صاحبنظران، مورد بحث و بررسي قرارگرفته و به تصويب رسيد .

 

تشكيل جلسه كميسيون دائمي معين دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: هفتادوپنجمين جلسه كميسيون دائمي معين دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي درروز پنجشنبه اول بهمن ماه 1394 با حضور اعضاء كمسيون تشكيل گرديد .

دکتر امامی رضوی اظهار داشت: دراين جلسه، برنامه هاي آموزشي رشته تخصصي ارولوژي و دوره هاي تكميلي تخصصي بيماريهاي مادرزادي  قلب در بالغين و جراحي كبد،‌ پانكراس، مجاري صفراوي و پيوند اعضاء داخل شكمي مورد تصويب  قرارگرفت.

وی اضافه کرد: همچنین دستوركار نشست آتي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورد بحث وبررسي قرارگرفت و نهايي شد .

 

بازنگري آيين نامه اجرايي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان درمقاطع تخصصي باليني

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی عنوان نمود: با الهام از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، سندچشم انداز بيست ساله كشور  و هماهنگ با مصوبات و آيين نامه هاي اجرائي كشوري و وزارتي استعدادهاي درخشان ، با رويكرد عدالت محور و هدايت استعدادهاي درخشان ،‌ ‌آيين نامه اجرايي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان درمقاطع تخصصي باليني مورد  بازنگري قرار گرفته است.

دکتر امامی رضوی اضافه کرد: ازسوي ديگر با تلاشي جامع، این آیین نامه طي جلساتي با روساي دفاتر استعدادهاي درخشان  و سپس  در  جلسه كميسيون معين روز پنجشنبه مورخ1 بهمن 1394  مورد بحث وبررسي قرارگرفته است .  

 

تشكيل كارگاه  برنامه ريزي عملياتي در دبيرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی

همچنین قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از برگزاری  كارگاه برنامه ريزي عملياتي در روز  يكشنبه چهارم بهمن  ماه 94 با حضور 19 نفر از كارشناسان دبيرخانه شوراي تخصصي وحوزه معاونت آموزشي خبر داد و افزود: در این کارگاه موضوعاتي از قبيل معرفي مولفه هاي برنامه عملياتي ، مولفه هاي نظام پايش برنامه عملياتي، الگوي مفهومي وفرايند تدوين برنامه عملياتي ، روش محاسبه انحراف برنامه ها وفعاليتها، نحوه تدوين ساختار برنامه عملياتي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مورد بحث قرارگرفت.

خبر: دکتر ف. رنجبر

تنظیم: ز.خیری

 

 


١٦:٣٥ - 1394/11/19    /    شماره : ١٢٩٠٣٥    /    تعداد نمایش : ١٣١٤