دبيران و مديران

 

آقاي دكتر باقر لاريجاني   معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

تلفن تماس: 81452891 - 81452893

 
آقاي دكتر حميد اكبري   قائم مقام معاون آموزشي

تلفن تماس: 81452891 - 81452893

آقاي دكتر اميراحمد اخوان   معاون اجرايي معاونت

تلفن تماس: 81452919 - 81452923

 

آقای دکتر آبتین حیدرزاده دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي

تلفن تماس: 81452467

 آقاي دكتر حسن رزمی   دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

تلفن تماس: 81452502

آقاي دكتر محمد شریف زاده   دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي 

تلفن تماس: 81452497

آقاي دكتر جمشيد حاجتي  دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي

تلفن تماس: 81452518

 

آقاي دكتر سيد حسن امای رضوی  دبير شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي

تلفن تماس: 81452544

 

آقاي دكتر احمد خالق نژاد طبري   دبير شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي

تلفن تماس: 81452544

آقاي دكتر  عليرضا استقامتي   دبير كميسيون انجمنهاي علمي گروه پزشكي

 تلفن تماس: 81452427

آقای دکتر عطاءاله پورعباسی   دبیر کمیته تحقیق و توسعه

آقای دکتر امیرمحسن ضیائی مشاور و رئیس شورای مشاوران  

آقای سید منصور رضوی مشاور معاون آموزشی در حوزه برنامه ریزی های آموزشی

آقای دکتر سعید عسگری مشاور و قائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
آقای دکتر محمد عبدالهی مشاور در تحقق مرجعیت علمی
آقای دکتر سید ناصر استاد مشاور و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 آقاي دكتر علي بيداري   مديركل آموزش مداوم جامعه پزشكي

 تلفن تماس: 81452397

آقاي دكتر سيدمحسن رحيمي    مديركل دانشجويان شاهد و ايثارگر

تلفن تماس: 81452413 

آقاي دكتر عظیم میرزازاده  رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

تلفن تماس: 81452434

آقای دکتر شهرام یزدانی مشاور و عضو شورای مدیران   

آقای دکتر نیما رضایی مشاور در امور بین الملل
آقاي محمدحسين پوركاظمي  رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي

تلفن تماس: 66582501

آقاي دكتر سيدعلي حسيني   رئيس مركز امور هيات علمي

تلفن تماس: 81452309 - 81452311 

 

آقاي دكتر رامتين حديقي  رئيس مركز خدمات آموزشي

تلفن تماس: 81452352

 

  شهرك قدس - ميدان صنعت - خ سيماي ايران - وزارت بهداشت - ساختمان نصر5