امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارتخانه‌های بهداشت ایران و چکنشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شدگزارش تصویری افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی آموزش مجازی لازمه دستیابی به عدالت آموزشی و اقتصاد مقاومتی است/ داشگاه علوم پزشکی مجازی افتتاح شدسرآمدی دانشگاههای علوم پزشکی در آموزش مستلزم ترسیم نقشه راه روشن است

امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارتخانه‌های بهداشت ایران و چک

ادامه خبر

نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد

ادامه خبر

گزارش تصویری افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ادامه خبر

آموزش مجازی لازمه دستیابی به عدالت آموزشی و اقتصاد مقاومتی است/ داشگاه علوم پزشکی مجازی افتتاح شد

ادامه خبر

سرآمدی دانشگاههای علوم پزشکی در آموزش مستلزم ترسیم نقشه راه روشن است

ادامه خبر