جلب حداکثری مشارکت دانشگاهیان، بزرگترین سرمایه‌ی معاونت آموزشی استزمان برگزاری چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تعویق امتحانات روز دوشنبه دانشگاههای علوم پزشکی کشور خداحافظی دکتر باقر لاریجانی از حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشتقدردانی وزیر بهداشت از متولیان حوزه آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی/ برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به خوبی توانسته است دانشگاه ها را با خود همراه کند

جلب حداکثری مشارکت دانشگاهیان، بزرگترین سرمایه‌ی معاونت آموزشی است

ادامه خبر

زمان برگزاری چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

ادامه خبر

تعویق امتحانات روز دوشنبه دانشگاههای علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

خداحافظی دکتر باقر لاریجانی از حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت

ادامه خبر

قدردانی وزیر بهداشت از متولیان حوزه آموزش در دانشگاه‌های علوم پزشکی/ برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به خوبی توانسته است دانشگاه ها را با خود همراه کند

ادامه خبر