آزمونها


منابع آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي سال 1395 (اصلاحيه دوم)
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 ١٤:٠٠ - 1394/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
منابع آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي سال 1396
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 ١٤:٢٥ - 1394/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٠ - 1394/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٠ - 1394/08/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
راهنمای آزمون ورودی چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٣:٠٠ - 1394/08/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
منابع آزمون دانشنامه و گواهينامه تخصصي دندانپزشکی سال 1395
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 ١٣:٥٠ - 1394/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعيه درخصوص سي امين دوره آزمون پذيرش دستيار دندانپزشكي
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 ١٠:٣٠ - 1394/07/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه درخصوص اعلام تکمیل ظرفیت آزمون كارشناسي ارشد سال 95-94
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه
 ١٢:٣٠ - 1394/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٣٠ - 1394/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٠ - 1394/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٠ - 1394/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلام نتيجه كتبي آزمون دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي سال 1394
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٥:٠٠ - 1394/06/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
کلید اولیه آزمون‌ دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي سال 1394
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي‌ آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٦:٠٠ - 1394/06/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اعلام نتیجه آزمون دانشنامه تخصصي دندانپزشكي سال 1394
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي
 ١٤:٣٠ - 1394/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - 1394/06/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>