آزمونها


نتایج نهایی سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٥:٣٠ - 1395/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
منابع و ليست تكميلي آزمون پيش كارورزي شهريور ماه 1395
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي
 ١٣:٣٠ - 1395/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٠٠ - 1395/02/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٣٠ - 1395/02/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - 1395/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٠ - 1395/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٠ - 1395/01/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٠ - 1395/01/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٠ - 1395/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠٠ - 1395/01/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه درخصوص بررسي مدارك آزمون فلوشيپ سال 1395
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٤:٠٠ - 1394/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:١٥ - 1394/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
نتیجه کتبی آزمون سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٥:٠٠ - 1394/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٠ - 1394/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
کلید اولیه سی و سومین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي
مركز سنجش و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 ١٤:٣٠ - 1394/12/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>