سامانه واژه شناسی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی راه اندازی خواهد شدبرگزاری کارگاه آموزشی نصب و راه¬اندازی سامانه جامع(پورتال) اطلاعات دانشجویان شاهد ایثارگر درکلان منطقه8 آمایشی آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی 31 تیرماه برگزار خواهد شددکتر عسگری: اجراي پروژه رتبه‌بندي كمي گروه‌هاي آموزش تخصصي دندانپزشکی، تمريني در راستای همكاري مشترك با تشكل‌هاي مردم نهاد استتوسعه رشته مقاطع با هدف خلق ثروت دانش بنیان در قالب برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

سامانه واژه شناسی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی راه اندازی خواهد شد

ادامه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی نصب و راه¬اندازی سامانه جامع(پورتال) اطلاعات دانشجویان شاهد ایثارگر درکلان منطقه8 آمایشی

ادامه خبر

آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی 31 تیرماه برگزار خواهد شد

ادامه خبر

دکتر عسگری: اجراي پروژه رتبه‌بندي كمي گروه‌هاي آموزش تخصصي دندانپزشکی، تمريني در راستای همكاري مشترك با تشكل‌هاي مردم نهاد است

ادامه خبر

توسعه رشته مقاطع با هدف خلق ثروت دانش بنیان در قالب برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر