پزشکان خانواده در شرایط ویژه ای آموزش می بینند/ درمانگاه پزشک خانواده مدلی برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور پرداخت هزینه‌های تحصیلی توسط مستنکفین انجام تعهدات تخصصی دندانپزشکی، الزامی برای ارائه مدرک تحصیلی ایجاد نمی‌کنداطلاعیه تغییر زمان  آزمون های جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و آزمون پیش کارورزی اعلام نتایج اولیه آزمون دستیاری فوق تخصصی بالینی تا فردا تحول آموزش علوم پزشکی مقدمه پژوهش و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی است

پزشکان خانواده در شرایط ویژه ای آموزش می بینند/ درمانگاه پزشک خانواده مدلی برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

پرداخت هزینه‌های تحصیلی توسط مستنکفین انجام تعهدات تخصصی دندانپزشکی، الزامی برای ارائه مدرک تحصیلی ایجاد نمی‌کند

ادامه خبر

اطلاعیه تغییر زمان آزمون های جامع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و آزمون پیش کارورزی

ادامه خبر

اعلام نتایج اولیه آزمون دستیاری فوق تخصصی بالینی تا فردا

ادامه خبر

تحول آموزش علوم پزشکی مقدمه پژوهش و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی است

ادامه خبر