تدوین نقشه راه همکاری ایران و فرانسه در حوزه سلامت حدود 15 درصد هزینه ‌های حوزه سلامت مربوط به بیماری دیابت است/ پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، نظام سلامت را کارآمد می کندیک سوم جمعیت کشور فشار خون بالا دارند/ لزوم همکاری شوراهای سلامت استانی در کنترل بیماری های غیرواگیر نفرات برتر در رشته های مختلف ظرفیت های برجسته ای برای توسعه علمی کشور هستندآزمون مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور مرداد ماه برگزار می شود

تدوین نقشه راه همکاری ایران و فرانسه در حوزه سلامت

ادامه خبر

حدود 15 درصد هزینه ‌های حوزه سلامت مربوط به بیماری دیابت است/ پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، نظام سلامت را کارآمد می کند

ادامه خبر

یک سوم جمعیت کشور فشار خون بالا دارند/ لزوم همکاری شوراهای سلامت استانی در کنترل بیماری های غیرواگیر

ادامه خبر

نفرات برتر در رشته های مختلف ظرفیت های برجسته ای برای توسعه علمی کشور هستند

ادامه خبر

آزمون مرحله دوم المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور مرداد ماه برگزار می شود

ادامه خبر