به پاس فعالیت های دکتر باقر لاریجانی مدال کمیته انجمن های ملی بنیاد بین المللی پوکی استخوان به وی اهدا شدجدول زمانبندی فعالیت سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 اعلام شد.آزمون مرحله اول دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار شدتاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با بیماری های غیرواگیر در اجلاس گفتگوی جهانی تامین منابع پایدار در کپنهاگ دانمارکدومین آزمون جامع الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی تا چند روز آینده برگزار می شود

به پاس فعالیت های دکتر باقر لاریجانی مدال کمیته انجمن های ملی بنیاد بین المللی پوکی استخوان به وی اهدا شد

ادامه خبر

جدول زمانبندی فعالیت سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 اعلام شد.

ادامه خبر

آزمون مرحله اول دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی برگزار شد

ادامه خبر

تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با بیماری های غیرواگیر در اجلاس گفتگوی جهانی تامین منابع پایدار در کپنهاگ دانمارک

ادامه خبر

دومین آزمون جامع الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی تا چند روز آینده برگزار می شود

ادامه خبر