تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با بیماری های غیرواگیر در اجلاس گفتگوی جهانی تامین منابع پایدار در کپنهاگ دانمارکدومین آزمون جامع الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی تا چند روز آینده برگزار می شودافتتاح واحد جدید دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دیدار نوروزی دکتر لاریجانی با کارکنان دانشگاه تحول در نحوه بکارگیری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاههای علوم پزشکی کشور آموزش در عرصه دانشجویان دندانپزشکی از اولویت های وزارت بهداشت است

تاکید بر تعهد جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با بیماری های غیرواگیر در اجلاس گفتگوی جهانی تامین منابع پایدار در کپنهاگ دانمارک

ادامه خبر

دومین آزمون جامع الکترونیکی رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اعضای هیات علمی تا چند روز آینده برگزار می شود

ادامه خبر

افتتاح واحد جدید دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دیدار نوروزی دکتر لاریجانی با کارکنان دانشگاه

ادامه خبر

تحول در نحوه بکارگیری اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاههای علوم پزشکی کشور

ادامه خبر

آموزش در عرصه دانشجویان دندانپزشکی از اولویت های وزارت بهداشت است

ادامه خبر