آموزش تخصصی پزشکی خانواده در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور گسترش می یابد ساماندهی آموزش فیزیوتراپی در راستای تحول در آموزش علوم پزشکی آغاز ثبت نام دوره کارشناسی ارشد مجازی مختص اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی باحضور وزیر بهداشت از فرایندهای برتر آموزش علوم پزشکی کشور تقدیر شدایجاد زبان مشترک در مسیر تحول آموزش علوم پزشکی

آموزش تخصصی پزشکی خانواده در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور گسترش می یابد

ادامه خبر

ساماندهی آموزش فیزیوتراپی در راستای تحول در آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر

آغاز ثبت نام دوره کارشناسی ارشد مجازی مختص اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی

ادامه خبر

باحضور وزیر بهداشت از فرایندهای برتر آموزش علوم پزشکی کشور تقدیر شد

ادامه خبر

ایجاد زبان مشترک در مسیر تحول آموزش علوم پزشکی

ادامه خبر