آزمون 180 واحدی داروسازی ویژه دانشجویان این رشته بجای امتحانات علوم پایه برگزار خواهد شدشبکه ملی هیات های ممتحنه علوم پزشکی کشورتشکیل می شودگزارش تصویری اولین نشست دبیران هیأت های ممتحنه تخصصی و فوق تخصصی بالینی کلان مناطق آمایشی کشور تعویق آزمون های علوم پزشکی به منظور رفاه حال داوطلبان در مناطق سیل زده صورت می گیرددر طراحی آموزش های علوم پزشکی الزامات و شرایط سلامت جامعه مدنظر قرار می گیرد

آزمون 180 واحدی داروسازی ویژه دانشجویان این رشته بجای امتحانات علوم پایه برگزار خواهد شد

ادامه خبر

شبکه ملی هیات های ممتحنه علوم پزشکی کشورتشکیل می شود

ادامه خبر

گزارش تصویری اولین نشست دبیران هیأت های ممتحنه تخصصی و فوق تخصصی بالینی کلان مناطق آمایشی کشور

ادامه خبر

تعویق آزمون های علوم پزشکی به منظور رفاه حال داوطلبان در مناطق سیل زده صورت می گیرد

ادامه خبر

در طراحی آموزش های علوم پزشکی الزامات و شرایط سلامت جامعه مدنظر قرار می گیرد

ادامه خبر